Bidden tijdens coronacrisis

In deze tijd van het coronavirus hebben mensen het moeilijk. Voor eenieder die daar behoefte aan heeft, heeft diaken Peter A.J. de Snoo onderstaand gebed ingezonden, in de hoop dat dit verlichting mag brengen.


In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Amen.+

Tot U God roep ik nu de dag begint help mij
Ik wil bidden en mijn gedachten richten op U,
alleen kan ik het niet.
In mij is duisternis, bij U is licht
ik ben eenzaam maar Gij verlaat mij niet,
ik ben bang maar bij U vind ik hulp,
ik ben onrustig maar bij U vind ik vrede,
ik ben bitter maar bij U vind ik geduld,
ik zie niet waarheen uw wegen leiden,
maar Gij weet de weg.
Heer leer mij bidden.

Onze Vader

Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef
ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Wees gegroet, Maria vol van genade,
de Heer is met U, Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria. Moeder van God, bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Amen.+

Alphen | Altforst | Appeltern | Boven Leeuwen | Dreumel | Maasbommel | Wamel

Webdesign & Development: Cross Media Creations © 2017 Dorpsplatformen West maas en Waal