Inbreng gevraagd voor meer biodiversiteit

Meer biodiversiteit in West Maas en Waal

De gemeente West Maas en Waal gaat een biodiversiteitsplan maken. Want variatie in soorten planten en dieren is belangrijk voor evenwicht in de natuur en een fijne leefomgeving. Inbreng van inwoners is daarbij belangrijk. Want hoe meer inbreng van inwoners, hoe beter de gemeente weet waar kansen liggen voor meer groen.

Bureau Waardenburg ondersteunt de gemeente bij het maken van het biodiversiteitsplan. In het plan komen de locaties van de verschillende planten- en diersoorten. Daarnaast wordt ook inzichtelijk waar kansen en mogelijkheden liggen voor meer biodiversiteit. Wethouder Erik Peters: “Om een zo compleet mogelijk plaatje te maken, hebben we de inbreng van inwoners hard nodig. We horen ook graag waar inwoners kansen zien voor meer biodiversiteit”.

De gemeente nodigt inwoners van harte uit om voor 30 augustus inbreng te leveren. Iedereen mag meedoen. De inbreng is anoniem. Op een kaart kunnen inwoners aangeven:
- Locaties van bijzondere plant- en diersoorten;
- Locaties waar u kansen ziet voor meer biodiversiteit;
- Locaties waar u knelpunten ziet voor meer biodiversiteit.

Meer informatie staat op www.westmaasenwaal.nl/biodiversiteit. De gemeente zoekt ook nog inwoners die in het vervolgtraject mee willen denken in een klankbordgroep. Op de website kunnen inwoners zich opgeven voor een klankbordgroep.

biodiversiteit

Alphen | Altforst | Appeltern | Boven Leeuwen | Dreumel | Maasbommel | Wamel

Webdesign & Development: Cross Media Creations © 2017 Dorpsplatformen West maas en Waal