Vragenlijst toekomst West Maas en Waal

Gemeente West Maas en Waal roept inwoners op om hun mening te geven over hun leefomgeving. Hoe zien inwoners de toekomst van hun dorp? Waar liggen kansen en mogelijkheden? Wat moeten we behouden en wat kunnen we verbeteren? Deze vragenlijst is een onderdeel van een heel participatietraject. De resultaten gebruikt de gemeente om een omgevingsvisie voor de hele gemeente op te stellen. Het doel is dat deze visie rond de zomer volgend jaar aan de raad wordt voorgelegd.

Via een online vragenlijst kunnen inwoners en ondernemers hun mening geven over 11 thema’s van de omgevingsvisie. Het gaat onder andere over wonen, milieu, natuur, water, verkeer en vervoer, energiestransitie en gezondheid. “We hopen dat zoveel mogelijk inwoners deze vragenlijst invullen. Hoe meer, hoe beter. De omgevingsvisie gaat over de toekomst van ons allemaal. Daarom is de input van inwoners en ondernemers essentieel. Dit is overigens slechts een onderdeel van een heel proces om te komen tot een omgevingsvisie voor onze hele gemeente. We spreken met inhoudelijke experts, de raad, vertegenwoordigers uit de gemeente en volgend voorjaar gaan we ook nog naar de dorpen toe” aldus wethouder Ans Mol.

Nederland kent veel wetten en regels op het gebied van de leefomgeving. Een ingewikkeld geheel, waardoor nieuwe ontwikkelingen soms lang duren. Daarom komt daarvoor in de plaats de omgevingswet: één wet die alle wetten over de fysieke leefomgeving bundelt. Voor die omgevingswet is een omgevingsvisie nodig. In deze visie staat een compleet beeld voor de ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente op de korte én langere termijn. Ieder nieuw plan toetst de gemeente straks aan deze visie.

De vragenlijst is te vinden op www.westmaasenwaal.nl/vragenlijstomgevingsvisie. U kunt deze vragenlijst invullen tot half januari.

logo omgevingsvisie

Alphen | Altforst | Appeltern | Boven Leeuwen | Dreumel | Maasbommel | Wamel

Webdesign & Development: Cross Media Creations © 2017 Dorpsplatformen West maas en Waal