Onze glas- en kledingcontainers...

Onze glas- en kledingcontainers

Zaterdag 27 september j.l. is er tijdens de eerste Appelternse Burendag, terwijl de kinderen aan het bloembollen planten waren, door een flink aantal enthousiaste Appelterners o.a. enorm veel werk verzet op en rond het Pastoor Willemsplein. Het zag er dan ook niet uit. Er werd gemaaid, geharkt, puin en hout verzameld, stenen gestapeld, glas opgeruimd, onkruid verwijderd, geveegd enz. Zelfs de glas- en kledingcontainers werden gezeemd!

Dat veel handen licht werk maken, werd weer eens bewezen. Het resultaat mag er zijn. Na een aantal uren keihard aanpakken lag het Pastoor Willemsplein en naaste omgeving er heel mooi bij, we kenden het bijna niet meer terug. Het omliggende terrein ligt er nu door deze actie weer netjes bij, maar in het voorjaar zal de natuur weer haar gang gaan. Het lijkt ons goed om samen met de eigenaar van de braakliggende grond een plan te maken hoe dit beheersbaar blijft.

Onze glas- en kledingcontainers zijn een ander verhaal. Hier zijn we als Appelterners gezamenlijk verantwoordelijk voor. Elke Appelterner die gebruik maakt van deze containers is regelmatig getuige van de enorme rotzooi en gevaarlijke situatie rondom deze containers: naast het vele gebroken glas kun je er af en toe de vreemdste (grote) voorwerpen aantreffen. Ook voorwerpen van glas die absoluut niet in de container passen, zie je regelmatig op en bij de glasbak. Er zijn nu al mensen uit het dorp die de glasbak vermijden omdat ze bang zijn door het rond liggende glas gewond te raken. Hoe gevaarlijk is het voor kinderen die ook in de buurt van de glasbak komen?! Het zou niet het eerste kind zijn wat ernstig gewond raakt, of nog erger, door glas.

Het zou toch heel mooi zijn dat we het Pastoor Willems ook rondom de containers op orde en veilig voor iedereen zouden kunnen houden. Dat moet toch kunnen!! Alvast bedankt namens het hele dorp.

DorpsPlatform Appeltern

P.S.: Het is niet te hopen maar mocht u toch nog geconfronteerd met een onverantwoorde situatie rondom de containers op het Pastoor Willemsplein, maak daar dan melding van bij de Avri in Tiel (tel. 0345-585353) Zij hebben handhavers in dienst die de situatie dan z.s.m. komen bekijken en maatregelen treffen.

P.S.: Dit initiatief is genomen n.a.v. een binnengekomen brief van een dorpsbewoner bij het DorpsPlatform Appeltern.

Alphen | Altforst | Appeltern | Boven Leeuwen | Dreumel | Maasbommel | Wamel

Webdesign & Development: Cross Media Creations © 2017 Dorpsplatformen West maas en Waal