Mooi Appeltern

Dorpshuis De Schuur

Ons gezellige dorpshuis biedt onderdak aan de verenigingen van het dorp en is tevens een plek voor bijeenkomsten, vergaderingen en feesten.
Kerkstraat 25 6629 AR Appeltern

Bekijk hier de AGENDA VAN DE SCHUUR

Contact: 

Stichting een feit!
Op 5 februari 2024 is de Vereniging De Schuur omgezet in Stichting Dorpshuis De Schuur en zijn de nieuwe statuten van kracht geworden. Dat betekent onder andere dat het Dorpshuis een bestuur van 5 leden heeft. Dit zijn Henk Heijmans (voorzitter), Robert van den Heuvel, Maurice van Munster, Willy van Ooijen en Maarten Toebast.

Raad van Advies
Op 13 maart jl. heeft het bestuur van Stichting Dorpshuis De Schuur de Raad van Advies (RvA) benoemd. De RvA wordt gevormd door vertegenwoordigers van verenigingen en groeperingen gevestigd te Appeltern die gebruik maken van De Schuur. Het is belangrijk dat de Raad van Advies namens een zo groot mogelijke achterban spreekt. Op dit moment bestaat de RvA uit slechts 4 leden; Werner Konings (WPA), Berthe Maat (Leesclub), Albertine Roffelsen (DPA) en Mario van der Velden (Appal, tevens voorzitter), terwijl de onderwerpen die in de RvA zullen worden besproken toch alle verenigingen en groeperingen aangaan. Elke vereniging of groepering kan één vertegenwoordiger afvaardigen. Voor info of aanmelden mail naar .

Verduurzaming dorpshuis
De verduurzamingsplannen zijn in het voorjaar verder uitgewerkt en het is de bedoeling dat in de loop van het jaar de verwarmingsinstallatie wordt vervangen door een nieuwe ketel en een hybride warmtepomp. Ook de spouwmuren worden geïsoleerd. Zodra dit zal zijn gerealiseerd, heeft het dorpshuis flinke stappen gezet voor wat betreft verduurzaming.

Denk mee over buitenruimte De Schuur!
Dorpsplatform Mooi Appeltern en dorpshuis De Schuur slaan de handen ineen om het aanzicht van het terrein rondom ons dorpshuis een meer aantrekkelijke uitstraling te geven. Om dit te bewerkstelligen willen we een totaalplan gaan maken voor de herinrichting van de totale buitenruimte van De Schuur, inclusief het bijbehorende grasland langs en achter het tennispark. Heeft u een goed idee over (een stukje van) de invulling van de buitenruimte van ons dorpshuis? Laat het ons weten! U kunt uw suggesties tot 1 augustus a.s. kenbaar maken via een mailtje naar .

.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud