Mooi Appeltern

Wonen, zorg & welzijn

Wonen

Themagroep Wonen is opgericht, omdat er vanuit het dorp duidelijke signalen kwamen omtrent belangstelling voor wonen en bouwen in het eigen dorp. De doelstelling is dan ook het onderzoeken van de woningbehoefte in Appeltern en de mogelijkheden om hieraan invulling te geven. Lees meer…

Appeltern maakt onderdeel uit van de gemeente West Maas en Waal. Het gemeentehuis staat in Beneden-Leeuwen. Voor uitgebreide informatie over onze gemeente kunt u terecht op de website van Gemeente West Maas en Waal.

Woonstichting De Kernen maakt goed wonen mogelijk voor mensen met een lager inkomen. Huren of kopen in één van de 35 dorpen gelegen tussen de rivieren Lek, Maas, Waal en Rijn. De Kernen vindt een prettige buurt belangrijk voor haar klanten. Daarom is er ook aandacht voor leefbaarheid. Meer info vindt u op www.dekernen.nl.

Zorg

In Appeltern is geen huisartsenpraktijk gevestigd. De dichtstbijzijnde huisartsenpraktijken bevinden zich in:
• Horssen: Huisartsenpraktijk Gerrits
• Maasbommel: Huisartsenpraktijk Maasbommel

Buiten de praktijkuren om kunt u een beroep doen op de Huisartsenpost.
Inwoners ten oosten van de Noord-Zuidweg kunnen terecht bij Huisartsenpost Nijmegen.
Inwoners ten westen van de Noord-Zuidweg wonen kunnen terecht bij Huisartsenpost Tiel.

ZZG zorggroep ondersteunt u als het niet meer vanzelf gaat. Helpt u verder. Zorgt dat u uw zelfvertrouwen behoudt of (weer) terugkrijgt. Dat doen we bij het zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Een voorspoedig herstel. Of een prettig verblijf in een nieuwe woonomgeving. We werken hierbij nauw samen met andere partijen, zoals huisartsen, woningcorporaties, gemeenten en ziekenhuizen. Kijk voor meer informatie op onze website.

Logopediepraktijk Appeltern is de éénmanspraktijk van Josefine van Heijst, gevestigd in Dorpshuis De Schuur. In de praktijk worden baby’s, kinderen en volwassenen begeleid. U kunt er terecht voor adviezen en voorlichting en voor onderzoek en behandeling van logopedische problemen. Daarnaast is de praktijk gespecialiseerd in het begeleiden van eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen, de zogenaamde preverbale logopedie, en in het begeleiden van lees- en spellingsproblemen en dyslexie. De behandelingen vinden in de praktijk of bij u thuis plaats. Op de website van Logopediepraktijk Appeltern vindt u informatie over de praktijk en over logopedie in het algemeen.

De wereld van zorg en welzijn is sterk in beweging. Doederij kan u helpen als vinder van oplossingen in de zorg binnen wonen welzijn en zorg. Doederij is gevestigd in het geheel gerenoveerde stoomgemaal De Tuut. Op deze locatie worden o.a. ook dagactiviteiten georganiseerd. Meer weten? Kijk op www.doederij.com

Welzijn

Welzijn is een gevoel van welbevinden. Met welzijn wordt bedoeld dat het zowel lichamelijk, als geestelijk als sociaal goed met een persoon gaat. Binnen het dorpsplatform houdt met name themagroep Appeltern voor Elkaar zich bezig met dit onderwerp. Daarnaast zijn er verschillende instanties binnen en buiten Appeltern, waar het thema welzijn de boventoon voert.

Eigen kracht en meedoen staan centraal bij welzijn en zorg in de gemeente West Maas en Waal. Meedoen betekent dat mensen goed functioneren, lekker in hun vel zitten en onderdeel uitmaken van een sociaal netwerk. Ook in uw netwerk kunnen mensen elkaar helpen en ondersteunen. Familie, vrienden, buren, kennissen enzovoort zijn belangrijk voor elkaar. Met elkaar bereiken we betere oplossingen. De overheid legt meer verantwoordelijkheid bij de gemeente als het gaat om de zorg voor de kwetsbare inwoners. De overheid verwacht dat de gemeente het beter kan voor minder geld omdat de gemeente dichter bij de inwoners staat. De gemeente kan deze taak dan ook alleen uitvoeren als u meedoet. Dat betekent niet dat burgers alles zelf moeten regelen. Heeft iemand voor zijn probleem goed onderzocht hoe hij dat zelf met zijn netwerk kan oplossen en blijft er toch nog een vraag onbeantwoord? Dan kijkt de gemeente waar zij kan ondersteunen. In West Maas en Waal hebben we daar VraagWijzer voor.

Meerwaarde Maas en Waal stimuleert de samenwerking in én tussen de verschillende dorpskernen van Maas en Waal voor een betere leefbaarheid, nu en in de toekomst. Door samen te werken met verschillende partners, wil Stichting Meerwaarde Maas en Waal jongeren aan de streek binden en verenigingen, sportaccommodaties, scholen en dorpshuizen zo veel mogelijk in stand houden of eventueel hun krachten bundelen. Voor meer info: www.meerwaardemaasenwaal.nl

Caritasvereniging St. Servatius heeft heeft zich als doel gesteld om binnen de financiële mogelijkheden indien redelijk en noodzakelijk een bijdrage te leveren aan sociale rechtvaardigheid in ons dorp. Op de eerste plaats denkt men dan aan ondersteuning van/concrete hulp aan individuen en gezinnen die nood hebben aan directe (financiële) hulp. Verder behoort steun aan organisaties die zich inzetten voor minderbedeelden tot de mogelijkheden. Voor inlichtingen kunt u bellen met 0487-541555 of mailen naar: .

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud