Mooi Appeltern

Dorpsplatform Mooi Appeltern

“Een dorp waarin het nu, maar ook straks prettig wonen is”, dat is kortweg de motivatie geweest voor de oprichting in 2014 van Dorpsplatform Mooi Appeltern.

In januari 2022 hebben wij onze doelstelling als volgt aangescherpt:

Dorpsplatform Mooi Appeltern (DMA) heeft als doel het gezamenlijk met de inwoners werken aan het in stand houden en verbeteren van een goed woon- en leefklimaat in Appeltern. Wij trachten dit doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Het informeren van de inwoners van Appeltern over onderwerpen die met het woon- en leefklimaat verband houden door het organiseren van bijeenkomsten en het doen van publicaties. Bij onderwerpen die tot stellingname (kunnen) leiden zal de stichting zich neutraal opstellen.
  • Het signaleren van ideeën, wensen en behoeften bij de inwoners over onderwerpen die met de instandhouding of verbetering van het woon- en leefklimaat in Appeltern verband houden, o.a. door het organiseren van bijeenkomsten en het houden van enquêtes.
  • Het stimuleren van de inwoners om zelf aan de slag te gaan met thema’s omtrent instandhouding en verbetering van het woon- en leefklimaat in Appeltern (bijvoorbeeld) in themagroepen.
  • Het faciliteren van aan de stichting verbonden themagroepen bij het realiseren van projecten die bevorderlijk zijn voor de instandhouding of verbetering van het woon- en leefklimaat in Appeltern.
  • Het functioneren als intermediair tussen de inwoners van Appeltern en gemeente West Maas en Waal, of andere ter zake doende instanties, waarbij de stichting niet als vertegenwoordiger van Appeltern moet worden gezien, maar als een verbinder, die wederzijds informatie ophaalt en doorgeeft.
  • Het doorverwijzen naar de juiste instanties bij specifieke vragen of klachten van inwoners.
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud