Mooi Appeltern

Dorpsblad Sermoentje

Het Sermoentje is onze dorpskrant, waarin allerlei berichten, oproepen, aankondigingen, verhalen, lief en leed uit ons dorp te vinden zijn. Geheel verzorgd door vrijwilligers en met financiële ondersteuning voor de drukkosten door onze adverteerders en alle dorpsgenoten, wordt het Sermoentje maandelijks huis aan huis in Appeltern verspreid. Sinds 2020 is het Sermoentje ook digitaal te lezen op onze website.

Redactie Sermoentje;
Ine Basten, Mechlien v/d Graaf, Janny Wassenburg, Elgin Lichtenauer en vaste en meedenkende schrijvers, waaronder Annemiek van den Berg en Mariëlle van Workum.

Te publiceren stukken kunnen worden aangeleverd via .
Bankrekening/ IBAN: NL48 RABO 0103 2060 27

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud